Geschiedenis met voorwerpen voor basisscholen

Een dag geschiedenis om nooit te vergeten

Doelgroep: groep 5 t/m 8

Lesdoel: De geschiedenislessen verrijken met voorwerpen en mooie verhalen.

Geschiedenis met voorwerpen geeft de leerlingen een ervaring zoals ze die niet meer op school zullen meemaken. Niet op de basisschool en ook niet bij het voortgezet onderwijs. Wanneer krijgt een leerling de mogelijkheid om tijdens de les oude voorwerpen zelf beet te pakken en te onderzoeken?

Ik ben in 1992 afgestudeerd in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 heb ik mijn eerstegraads diploma voor geschiedenisdocent gehaald. Inmiddels heb ik ruime ervaring in het lesgeven op de middelbare school in onder- en bovenbouw en het verzorgen van themadagen op basisscholen. Uiteraard heb ik altijd een actuele VOG

Voorbeeld: Een les over de steentijd

Aan de hand van de bekende schoolplaat van Isings worden de leerlingen meegenomen naar de tijd van de hunebedbouwers. Want Isings wist rond 1960 wel een mooie plaat te maken maar wat wist hij nu echt van die tijd?  En wat is dat 5000 jaar geleden? Stukjes van het aardewerk van 5000 jaar oud gaan de klas rond. We zoeken samen uit hoe de hunebedden werden gebouwd. Hoe komen die stenen eigenlijk in eigenlijk in Drenthe? Zijn ze daar soms gegroeid? De mogelijkheden worden besproken in een oud boek. Het jaartal van het boek staat er in romeinse cijfers. Samen berekenen we welk jaar het is. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met stenen werktuigen uit Frankrijk en Denemarken. Ze zoeken uit om welke Neolithische werktuigen het gaat. Tot slot bekijken we wat de nieuwste ontdekkingen zijn. Zou Isings in de tegenwoordige tijd de plaat nog precies zo maken?

Inhoud in overleg met de school

In overleg kunnen de lessen worden aangepast. Voorbeelden van lessen zijn: Willem van Oranje, De Reformatie, De joden in Nederland, Tacitus en de Batavieren, Oekraïne, Steentijd, Rampjaar 1672 was 450 jaar geleden.

De school kan ook vragen om aan te sluiten bij de lesmethode van de school. Ook kan gekozen worden voor een lessenreeks. Basisvaardigheden zitten altijd verwerkt in de les.

Kosten: €  390 per lesdag. Dit is inclusief reiskosten, materiaal en btw.