Doen

 

 

De praktijk

Elke bijeenkomst begint met een inleiding van circa 40 minuten. Tijdens deze inleiding laat ik u kennismaken met de aanwezige boeken en andere historische materialen. Uw nieuwsgierigheid wordt gewekt. Na afloop van de inleiding kunt u zelf met de door u gekozen materialen aan de slag. Na uw eigen onderzoek is er, voor degenen die dat willen, de mogelijkheid bevindingen, vermoedens en vragen te presenteren. Na gezamenlijke bespreking plaatsen we nogmaals alles langs historische lijnen. Alhoewel de vorm vaststaat, is daar binnen de flexibiliteit uitgangspunt. Aanpassingen voor het doel van de bijeenkomst, grote van de groep of andere redenenen zijn altijd bespreekbaar. 

 

De voorwerpen

De voorwerpen spelen een belangrijke rol. Tijdens de bijeenkomst zullen oude, originele afbeeldingen of teksten worden gebruikt. Bent u zelf in het bezit van een historische bron (een voorwerp, een document, of zelfs een verhaal) dan kunt u dit altijd inbrengen. Ook deze bron zal dan gezamenlijk in historische context worden geplaatst.

 

Aansluiting met het nu

Het heden is een erfenis van het verleden. De tegenwoordige tijd begrijpen is onmogelijk zonder kennis van de geschiedenis. Verder is het interessant om bij hedendaagse situaties te kijken hoe met een vergelijkbare situatie in het verleden werd omgegaan. Zo zal  bijvoorbeeld bij de crisis van de jaren dertig  vergeleken worden met de huidige crisis. Misschien levert ons dat verrassende inzichten op. Of misschien moeten we wel concluderen dat de geschiedenis toch zoveel verschilt dat het leren van lessen moeilijk is. Is dat erg? Al hebben we niet veel geleerd, we zijn wel weer een stuk wijzer geworden….

 

Plezier

Tijdens de bijeenkomsten staat een prettige omgang met het verleden voorop. Wij mogen best glimlachen om hoe de mensen vroeger met de dingen omgingen. Reken er op dat de mensen van de toekomst ook om ons zullen glimlachen. Wij zullen de mensen in hun handelen positief benaderen. We komen er achter dat de mensen vroeger anders tegen de werkelijkheid (inclusief hun eigen verleden) aankeken dan wij nu doen. Geschiedenis wordt constant herschreven.

 

Lokatie

De bijeenkomsten kunnen op iedere gewenste plaats worden aangeboden. Een rustige ruimte is genoeg. Graag neem ik mijn voorwerpen mee om de cursus te geven op een speciale locatie, zoals bijvoorbeeld een huis uit de 18e eeuw of een boerderij uit de 19e eeuw.