Cursus en Familieverhaal

Cursus

 

De cursus bestaat uit twee reeksen van elk vier bijeenkomsten. Iedere reeks heeft een eigen invulling. U kunt dus ook voor één reeks kiezen. 

 

De eerste reeks:

De Republiek der Verenigde Nederlanden

1. De Nederlandse Opstand. 1568-1648

2. De Gouden 17de eeuw

3. Verlichting en frustratie 18de eeuw

4. Ondergang en wedergeboorte  1795 - 1848

 

De tweede reeks

1. Orde en vooruitgang. De 19e eeuw

2. Wereldoorlogen en crisis (1)

3  Wereldoorlogen en crisis (2)

4. We doen alles anders. De periode na de Tweede Wereldoorlog

 

 

Een indruk van de eerste bijeenkomst van de eerste reeks 

Op 1 april 1572 bevrijdden de watergeuzen Den Briel. Dit ruige volkje stond aan de wieg van de Republiek der Verenigde Nederlanden en onze geschiedenis. De rooms-katholieke bevolkingsgroep zag dit echter anders. Het waren per slot deze Geuzen geweest die hun “martelaren van Gorcum” hadden gemarteld en gedood. De rooms-katholieke kerk werd buiten het publieke leven geplaatst. De verschillende zienswijzen op de geschiedenis botsten bij de 300 jarige herdenking van 1872 zeer fel en emotioneel. We zien in de eerste reeks bijeenkomst dat de beelden van het verleden net zo interessant kunnen zijn als de geschiedenis zelf.

 

Indruk van de inhoud tweede reeks

Rond het jaar 1900 stond Europa op het toppunt van haar macht. Hoewel Europese landen onderling verdeeld waren, was er toch een gemeenschappelijk gevoel aan de top van de menselijke hiërarchie te staan. Van 1914 tot 1945 slaagde ditzelfde Europa aan oorlog ten onder te gaan. Na WO II stond het voor veel Europese leiders vast. Alleen door verregaande samenwerking kon Europa de trauma’s verwerken. De geschiedenis zal nog moeten uitmaken of dat gelukt is. 

 

Het familieverhaal

 

Samen bouwen aan de tijdlijn van de familie.

Wat?

In een dagdeel worden niet alleen bekende, maar ook onbekende familieverhalen naar voren gehaald en worden bovendien geplaatst in een historisch perspectief.

Hoe?

Na een inleiding worden de thema´s in een tijdlijn geplaatst. Deze zijn in overleg met de organisator van te voren bepaald. U vertelt verhalen en anekdotes over de familie aan elkaar. Het is ook leuk om dit te doen aan de hand van oude voorwerpen of foto´s uit de familie. Naderhand worden ook deze verhalen in de tijdlijn geplaatst.

Waarom?

Vroeger werden bij het vuur of na het werken op het land de verhalen aan de volgende generatie doorgegeven. Om dit belangrijke familie-erfgoed niet verloren te laten gaan is er nu de familie-verhalendag. Daarna weet je weer wat je tot familie maakt! De familieband wordt verstevigd!

 

Familiebiografie: een tastbare herinnering:

Als je de familieverhalen voor het nageslacht wilt behouden is een familieboek onmisbaar. De verhalen worden niet alleen binnen de tijdlijn gezet, maar ook uitgebreid beschreven en geïllustreerd (met oude foto´s en mogelijk strips). De samenstelster is Merel Thomése, schrijfster en erfgoeddeskundige: thomese@zonnet.nl.